Anasayfa       
ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 Deniz ve Kıyı Yönetimi Dairesi Başkanlığı

Kanunlar
Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun

 

Yönetmelikler
Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanunun Uygulama Yönetmeliği
Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun Kapsamında Mal ve Hizmet Alımına ilişkin Yönetmelik
Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği

 

Tebliğler
Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrölü Yönetmeliği Çerçevesinde Uygulanacak Ücretler ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Teb.N:2009/3)
Risk Değerlendirmesi ve Acil Müdahale Planlarını Hazırlayacak Kurum/Kuruluşların Asgari Özelliklerine Dair Tebliğ (Teb.N: 2007/3)
Atık Alma Gemileri İçin Uygulanacak İdari ve Teknik Düzenleme Hakkında Tebliğ (Teb.N: 2007/4)
Denizlerde Kurulan Balık Yetiştiriciliği Tesislerinin İzlenmesine İlişkin Tebliği
Denizlerde Balık Çiftliklerinin Kurulamayacağı Hassas Alan Niteliğindeki Kapalı Koy ve Körfez Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Tebliğ
Denizlerde Kurulan Balık Yetiştiriciliği Tesislerinin İzlenmesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 

Genelgeler
Gemi Atıklarının Bildirimi ve Haberleşmesi Genelgesi
Derin Deniz Deşarjı Proje Onay Genelgesi
Derin Deniz Deşarjı Proje Onay Prosedürü Genelgesi
Derin Deniz Deşarjı İzleme Genelgesi
Kıyı Tesisi Risk Değerlendirmesi ve Acil Müdahale Planı Onay Prosedürü Genelgesi
Balık Çiftlikleri Yetki Devri Genelgesi
Kıyı Tesisi Acil Müdahale Planı Hazırlama Esasları
2011/9 Yetki Devri Genelgesi
2013 / 12 Gemi Atık Takip Sistemleri Uygulama Genelgesi (Mavikart - Gats)